us flag us flag

ฮวงจุ้ยวิชา ดาวเหิร หรือ ดาว 9 ยุค

picture
คุณใช้เวลาเพียงแค่ 4 วันในการเรียน ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้งานได้ เข้าใจง่าย และ ประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

picture

Face Reading Course

picture
Your face tells it all! Study the human face and evaluate a person's character, health, fortune, social status, sexual charisma, and life expectancy in the SECRETS OF FACE READING. Read the meaning behind different face shapes and facial features.

picture

การจัดอบรมภายในองค์กร

picture

เราสามารถจัดการอบรมด้านฮวงจุ้ย และ โหงวเฮ้ง ให้เหมาะกับแต่ละแผนก หรือ ตามแต่ละกลุ่มผู้ฟังให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ การปฎิบัติงาน เช่น ฝ่ายบุคคล ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน , ฝ่ายขาย เพื่อใช้วิธีการเข้าถึงและการนำเสนอการขายให้กับลูกค้า , ฝ่ายบริหาร เจ้าของกิจการในการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้จัดการ และการจัดฮวงจุ้ยให้เหมาะสมเพื่อให้กิจการมีความรุ่งเรือง

picture

ทีปรึกษา
ด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน ดวงไทย และ โหงวเฮ้ง

ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ย การคัดเลือกบ้านและที่ดิน การจัด ห้องต่างๆในบ้าน การจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ โหงวเฮ้ง หรือ นรลักษณ์ศาสตร์ การปรับโหงวเฮ้ง หน้าตาเรา ให้มีความรุ่งเรืองโดยไม่ต้องอาศัยมีดหมอ ดูหน้าก็รู้ใจ ในการดึงจุดแข็งของเรามาใช้ และ แก้ไขจุดอ่อน ดวงจีน แนะนำการคัดเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเรา

picture

ฮวงจุ้ย โหราศาสตร์จีน กับ ธุรกิจ

Logo โลโก้ คุณรู้หรือไม่ว่า โลโก้บริษัท สามารถบอกถึงความรุ่งเรือง หรือ ล้มเหลว ของกิจการนั้นๆหรือไม่ โลโก้นั้นเหมาะกับประเภทธุรกิจหรือไม่ หรือกลับทำให้เกิดความขัดแย้ง

 • นามบัตร
 • การจัดวางนามบัตร สามารถออกแบบให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งนำมาปรับใช้กับแต่ละแผนก เช่น วางตำแหน่งนามบัตรอย่างไร สำหรับแผนกขาย เพื่อให้ขยันหาลูกค้า สำหรับเจ้าของกิจการให้มีคนสนับสนุน ภายใต้การออกแบบโดย ครีเอทีฟ เอเยนซี่ ที่ได้แบบสวยงาม และ การวิเคราะห์โดยใช้ศาสตร์ด้านฮวงจุ้ย จะเป็นการเพิ่มประโยชน์ และพัฒนาองค์กรของท่านให้เติบโต

  picture
  picture

  Auspicious Products
  สนใจสั่งซื้อไดอารีฮวงจุ้ย
  โทร. 086-383-3553

  คอร์สที่จะเปิดเร็วๆนี้

  picture

  ดาว 9 ยุค หรือ ดาวเหิร
  รายละเอียด

  picture

  โหวงเฮ้ง หรือ นรลักษณ์ศาสตร์
  รายละเอียด

  พันธมิตร

  Please visit our associates!

 • Fengshui Mastery
 • Classic Fengshui Mastery