us flag us flag
picture

ฤกษ์ยามระบบเสวียนคง

...........2559: 10am - 16pm

เสวียนคงต้ากว้า (Xuan Kong Da Gua) อ้างอิงถึงข่วย 64 รูปแบบข่วย ที่เหมือนกับข่วยของอี้จิง 64 ซึ่งข่วยนั้นมีการซ่อนความลับมากมายเป็นศตวรรษและถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยคนจีน ในหลากหลายรูปแบบอย่างลับๆ

การศึกษาบทความและตัวอักษรของภาษาจีนนี้ลึกซึ้งมาก มีหลายชั้นของข้อมูลซับซ้อนภายในข้อความเดียวกัน เว้นแต่และจนกว่าจะมีคนที่รู้เผยความลับที่ซ่อนเพื่อคุณ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัส นี่คือวิธีที่ลึกซึ้งที่บทความหรือตัวอักษรจีนถูกเขียนไว้

ในเสวียนคงต้ากว้า (Xuan Kong Da Gua), ข่วยแต่ละชุดของ 64 ข่วยนั้นมี “ธาตุ” และ “เลขยุค” ซึ่งคุณสามารถหาได้บนวงของเข็มทิศฮวงจุ้ยหรือหล่อแกระบบซานหยวน วงต่างๆเหล่านี้สำคัญมากๆและเป็นกุญแจสำคัญในการประยุกต์ใช้ในฮวงจุ้ยระบบเสวียนคงซานหยวน กุญแจจะเปิดเผยตวามลับเพื่อเปิด “ขุมทรัพย์”

ฤกษ์ยามระบบเสวียนคงสำคัญอย่างไร?

• ความรู้ด้านฮวงจุ้ยดาว 9 ยุคหรือ ดาวเหิร (Xuan Kong Flying Star Feng Shui)

• ความเข้าใจของแต่ละวงของ 24 ภูเขาบนเข็มทิศฮวงจุ้ยหรือหล่อแก

• ความรู้เกี่ยวกับและวงของเสวียนคงต้ากว้าบนเข็มทิศฮวงจุ้ยหรือหล่อแก

• ความรู้ในการประยุกต์ใช้ และการวัดพลังชี่ของดิน และสามารถใช้ได้กับพื้นฐานของวง 24 ภูเขา

ผู้ศึกษาฮวงจุ้ยหรือซินแสหลายคนทราบวิธีการอ่านฮวงจุ้ย , การตรวจสอบ, การทำข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรนั้นพวกเขาอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำ นี่คือสาเหตุของการที่ไม่สามารถเลือกวันหรือฤกษ์ยามที่เหมาะสม ในการเลือกวันที่นำมาประยุกต์ใช้ ในระบบฮวงจุ้ยเสวียนคงนั้น เราต้องใช้วิธีการเฉพาะของระบบฤกษ์ยามเสวียนคงต้ากว้า เพื่อจะได้วันที่เราซึ่ง เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ

การประยุกต์ใช้วงของเสวียนคงต้ากว้า เป็น 'กุญแจสำคัญ' ที่จะทำให้เข้าใจท่านเป็นซินแสฮวงจุ้ยโดดเด่นเหนือคนอื่น วงของเสวียนคงต้ากว้าบนเข็มทิศฮวงจุ้ยหรือหล่อแกจะเป็นตัวพิสูจน์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ด้านฮวงจุ้ย ซึ่งจะต้องรู้และมีทักษะวิธีการประยุกต์ใช้ว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร

โดยสรุป ฤกษ์ยามระบบเสวียนคงเป็นวิธีการที่จะเข้าถีง “กุญแจสำคัญ”ในการรวมผนึกกำลังพลังชี่ของฟ้า และ พลังชี่ของดิน ให้เสริมเข้ากับพลังชี่ของคน ในการที่จะได้รับผลลัพท์ที่ดีของการใช้ฮวงจุ้ยระบบเสวียนคง

ถ้าคุณสามารถตอบ 30 คำถามนี้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องเข้าคอร์สนี้

  • ตัวเลขตัวไหนใน 4 ตัวนี้ที่เป็นธาตุหยาง ในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง? (i) 9, 4, 3, 8 or (ii) 1, 3, 7, 9
  • อะไรคือ กว้าชี่ Gua Qi (卦氣) และ กว้าหยุน and Gua Yun (卦運)?
  • อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ภาคี 10 ของกว้าชี่ Gua Qi (卦氣) และกว้าหยุน Gua Yun (卦運)?
  • ทำไม ภาคี 5 , ภาคี 10 และ ภาคี 15 ไม่ได้เป็นธาตุดิน ?
  • ทำไมถึงไม่มีภาคีเหอถู 1-6, 2-7, 3-8 และ 4-9 ในการรวมของเลขยุค ? และทำไมไม่มีภาคีชุดพิเศษ 1-3, 2-4, 6-8 และ 7-9 ในกว้าชี่ Gua Qi ?
  • ตัวไหนที่จะเป็นตัวตัดสิน ปัจจัย ด้านเวลา ของกว้าชี่ Gua Qi หรือ กว้าหยุน Gua Yun ?
  • อะไรคือ ซานปันกัว San Ban Gua ในระบบฤกษ์ยามเสวียนคง ?
  • อะไรคือ วันดีของสัวะ San Sha Day และ อะไรคือวันไม่ดีของสัวะ ? เราจะประยุกต์ใช้อย่างไรโดยถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านไม่ดี ?
  • ทำไมการเลือก วันวันเดียวกัน, วันนั้นกลายเป็นสัวะหรืออสูร ขณะที่อีกวันไม่ใช่ ?
  • อะไรคือ ปัจจัยสำคัญในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ? ฟ้า , ดิน , หรือ คน ?
  • อะไรคือ " ฟ้า" และ อะไรคือ "ดิน" ในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ?
  • อะไรคือ การเลือกวัน ที่สามารถใช้ได้ยาวจนถึง 3 ยุค 180 ปี ?
  • เราจะตัดสิน กว้า ของคนในระบบเสวียนคงต้ากว้า โดยดูจาก วัน หรือ ปี ?
  • เราจะใข้ "ภาคีลับชุดพิเศษ " ของ 1-3, 2-4, 6-8 และ 7-9 ในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง อย่างไร ?
  • ทำไมการที่เรารู้วิชา ดาว 9 ยุค อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในการเลือกวันมงคล ของฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ?
  • ทำไมวันที่คุณเลือก จีงมีผลเป็นมงคลเพียงแค่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความร่ำรวย ?
  • ทำไมวันที่คุณเลือก จีงมีผลเป็นมงคลเพียงแค่ สุขภาพเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความร่ำรวย ?
  • เราจะตัดสินทิศนั่ง หรือ ทิศพิงอย่างไรในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ? 24 ภูเขา ? 64 ข่วย ? หรือ 8 ทิศทางหลักของผังปากัวหลังฟ้า ?
  • ซันซ่า หรือ ทิศของสัวะใน 24 ภูเขาของ ทิศกึ่ง Gen (艮) สุ่ง Xun , คุน Kun และ เคี้ยง Qian ?
  • การดูทิศทางไท้ส่วย Tai Sui (太歲) ใน 24 ภูเขาที่เป็นของราศีบน ?
  • เดือนไหนเป็นเดือนที่แข็งแรงกว่าของซันซ่าหรือสัวะ , เมื่อไหร่ที่ตกอยู่ในช่วงทิศทางกลุ่มด้านใต้ ?
  • ไท้ส่วย Tai sui ครอบคลุมพื้นที่กี่องศา 45°? 22.5° ? หรือ 15°?
  • เดือนไหนคือเดือนที่ดีที่สุด ในการเลือกวันที่เหมาะกับบ้านที่นั่งหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศทิ่ว Chou (丑)?
  • อะไรคือความสัมพันธ์ภายในของ ฟ้า, ดิน และคน ในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ?
  • แก เอี้ยง กะ จื้อ (庚寅甲子) มีข่วย2 ตัวคือ 4/2 และ 3/1 ข่วยตัวไหนเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ?
  • ทำไม การถ่ายเทออก และ พิฆาตออก จึงถูกพิจารณาว่าเป็นวันที่ดีได้ ?
  • ทำไม กว้าเหมือน "Pure Gua" จึงถูกพิจารณาว่าเป็นวันที่ไม่เป็นมงคล ?
  • อะไรคือ หลิงเสิน Ling Shen (零神) และ เจิ้งเสิน Zhen Shen (正神) ในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ?
  • อะไรคือ 7 ดาวโมยโชค ในฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ?
  • อะไรคือ ในกว้า และ นอกกว้า ของฤกษ์ยามระบบเสวียนคง ?

โครงสร้างหลักสูตร – ฤกษ์ยามระบบเสวียนคงแบบสมบูรณ์ ?

วันที่ 1

  1. รูปแบบของ 64 เสวียนคงต้ากว้า Formation of the 64 Xuan Kong Da Gua
  2. เสวียนคงอู่สิง Xuan Kong Wu Xing
  3. เสวียนคงกว้าหยุน Xuan Kong Gua Yun (Tian Yuan Long, Ren Yuan Long, Di Yuan Long and Fu Mu San Ba Gua
  4. เราจะอ่าน เสวียนคงต้ากว้า Xuan Kong Da Gua และ เสวียนคงกว้าหยุน Xuan Kong Gua Yun บนเข็มทิศฮวงจุ้ยหรือหล่อแกอย่างไร
  5. เราจะพล็อตหรือเขียนปาจื้อของวัน โดยใช้ปฎิทินเสียนคงต้ากว้าอย่างไร
  6. รูปแบบภาคี 10 เสวียนคงอู่สิง The combination of Xuan Kong Wu Xing Ten Formation
  7. รูปแบบภาคี เหอถู เสวียนคงอู่สิง The combination of Xuan Kong Wu Xing He Tu Formation
  8. รูปแบบข่วยเหมือน เสวียนคงอู่สิง The Pure Xuan Kong Wu Xing Formation
  9. วงจรก่อเกิด และ วงจรพิฆาต นเสวียนคงอู่สิง
  10. การเลือกวันมงคล โดยดูจากทิศทางหลักบนเข็มทิศฮวงจุ้ย
  11. การรวมตัวของ เสวียนคงกว้าหยุนแบบ ภาคี 10 (The combination of Xuan Kong Gua Yun Ten Formation)
  12. การรวมตัวของ เสวียนคงกว้าหยุนแบบย้อน The combination of Xuan Kong Gua Yun Reverse Formation
  13. รูปแบบข่วยเหมือน แบบเสวียนคงกว้าหยุน The Pure Xuan Kong Gua Yun Formation

วันที่ 2

  1. อะไรคือความแตกต่างของซันซ่าหรือสัวะ San Sha, อู่อ๋วง Wu Wang, ส่วยผ่อ Sui Po บนเข็มทิศ
  2. อะไรคือวันที่เป็นวันมงคลของซันซ่า What is an auspicious San Sha day?
  3. อะไรคือวันที่ไม่เป็นวันมงคลของซันซ่า What is an inauspicious San Sha day?
  4. เราจะเลือกวันซันซ่าหรือสัวะให้ปลอดภัยอย่างไรในการให้เกิดผลทันที How we can choose a safe San Sha day to enhance immediate effect?
  5. ความสัมพันธ์ของเสวียนคงต้ากว้า ระหว่างพลังของ คน, ดิน และ ฟ้า
  6. วันในการย้ายเตา , การต่อเติมซ่อมแซม
  7. วันในการเปิดกิจการใหม่
  8. วันในการที่จะเกิดผลฉับไว
  9. การเลือกวันมงคลของปี
  10. เราจะนำเสวียนคงกว้าหยุนมาใช้อย่างไร ให้ถูกเวลา
ติดต่อสอบถามข้อมูล : info@thaifengshuimastery.com

โทรสำรองที่นั่ง : 086-383-3553