us flag us flag
picture

โหงวเฮ้ง 12 ภพ

โดย สายกาญจน์ กาญจนไพศาล (ลี่)

หลักสูตร : 2 วัน (10.00-16.00pm) 2556

วันที่ 1 : โหงวเฮ้งพิเศษ 12 ภพ พร้อม ตัวอย่างภาพเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น จับกลุ่มทำจริงสอนแบบกลุ่มเล็กใกล้ชิด อธิบายเข้าใจได้ง่าย

การอ่านตำแหน่งสำคัญบนใบหน้า 12 จุดซึ่งมีผลกระทบกับชีวิตเราทั้งหมดอาทิ

การทำงาน

การเดินทางจะประสบความสำเร็จหรือไม่

ชีวิตครอบครัว

ความรัก

ทรัพย์สิน

การเงิน

บุตร บริวาร

สุขภาพ

วันที่ 2 : ต่อ โหงวเฮ้ง 12 ภพ

<

ศาสตร์โหงวเฮ้งที่ประเทศจีนโดยใช้หลักวิชาของปรมาจาร์ยมัวอี้เหล่าโจวซึ่งเป็นหนึ่งทางศาสตร์ด้านนี้

สนใจติดต่อ คุณพนิดา โชควาณิชย์พงษ์ โทร. 086 383-3553 Email : thaifengshuimastery@yahoo.com info@thaifengshuimastery.com, reservation@thaifengshuimastery.com